All posts in "Phần Mềm"
Share

Hadoop – Tổng quan về dữ liệu lớn

By Dương Vân Nga / January 23, 2018

Big data là ngành kinh doanh lớn gần đây. Trong vài năm trở lại đây, các doanh nghiệp đã nhận ra giá trị mà việc phân tích dữ liệu mang lại và đã tham gia vào việc này. Thực tế thì ngày nay mọi thứ đều bị giám sát và đo đạc, tạo nên nhiều […]