6 lí do bạn nên học SQL

75 lượt xem

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language), hay còn được gọi là ngôn ngữ truy vấn SQL, là một ngôn ngữ lập trình đặc biệt được dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu. Nó phân tích và hiểu các cơ sở dữ liệu bao gồm nhiều lĩnh vực dữ liệu được chứa trong các bảng.

SQL bắt đầu từ những năm 1970, các kỹ sư của IBM là Donald Chamberlin và Raymond Boyce đã thiết kế phiên bản ban đầu để thao tác và lấy dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty. Hai người tiên phong của SQL gọi SEQUEL ngôn ngữ mới của họ, mặc dù sau đó họ buộc phải thay đổi nó do các vấn đề bản quyền.

1) Khai thác dữ liệu

Học SQL sẽ cho phép bạn khai thác dữ liệu với hiệu quả cao hơn. Chỉ cần sử dụng các truy vấn cơ bản là bạn có thể xác định được dữ liệu cụ thể theo khoảng thời gian, xem sự kiện cập nhật, theo dõi hoạt động của bảng và nhiều hơn nữa. Chỉ mình điều này là đủ lý do để bạn chủ động học lập trình SQL.

2) Nhu cầu lập trình viên SQL đang tăng cao

Bạn sẽ dễ dàng tìm được việc nếu là một lập trình viên SQL.

Theo trang đăng việc Indeed.com, có nhiều công việc cho lập trình viên SQL (năm 2016) hơn bất kỳ loại ngôn ngữ lập trình khác, bao gồm cả Java, JavaScript, C +, Python, C ++ và PHP.

3) Thao tác dữ liệu

SQL đặc biệt hiệu quả trong việc thao tác dữ liệu. Bởi vì nó cho phép bạn xem dữ liệu chính xác và cách thức nó hoạt động, bạn sẽ kiểm tra và thao tác dữ liệu dễ dàng hơn. Hơn nữa, dữ liệu được lưu trữ trong SQL là động, nghĩa là bạn có thể sửa đổi và thao tác bất cứ lúc nào bằng một số truy vấn SQL cơ bản.

4) Kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn

Kết hợp dữ liệu từ hai nguồn trở lên có thể tốn nhiều thời gian và là một công việc khó khăn. Tuy nhiên, SQL làm cho quá trình này dễ dàng hơn bằng cách hỗ trợ “merges” đơn giản, trong đó các trường hoặc toàn bộ cơ sở dữ liệu được kết hợp.

5) Quản lý các nhóm dữ liệu lớn

Bạn vẫn đang tìm kiếm một cách thiết thực để quản lý các tập dữ liệu lớn? Các bảng tính truyền thống có thể được sử dụng để quản lý các vùng dữ liệu vừa và nhỏ, nhưng bạn sẽ cần một giải pháp khác khi xử lý hồ sơ quá lớn.

Thật may mắn, đây là một lĩnh vực mà trong đó SQL tỏa sáng: cho dù đó là 1.000 bản ghi hoặc 100 triệu, SQL được trang bị đầy đủ để quản lý các hồ dữ liệu của bạn bất chấp kích cỡ.

6) Máy chủ và Cơ sở dữ liệu

Nếu bạn đang định quản lý một máy chủ, hoặc tạo máy chủ của riêng bạn, ngôn ngữ lập trình SQL chắc chắn sẽ hữu ích. Nhiều máy chủ sử dụng các cơ sở dữ liệu như MySQL hoặc SQL Server để lưu trữ dữ liệu. Bằng cách tự làm quen với SQL và các truy vấn tương ứng của nó, bạn có thể dễ dàng điều sử dụng các web dữ liệu khác khó sử dụng hơn.