Bug là gì? Những lợi ích đến từ việc “chiến đấu” với bug là gì?

52 lượt xem