Uncategorized

Uncategorized

SQL là gì?

2019-07-01T12:02:38+07:00

SQL viết tắt của Structured Query Language với một định nghĩa khá trừu tượng là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, cho phép người dùng có thể tạo, [...]

SQL là gì?2019-07-01T12:02:38+07:00