Chi tiết cách tạo kết nối database trong c# winform cực nhanh chóng

Làm thế nào để tạo kết nối database trong c# winform nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả? Nếu đây là điều bạn quan tâm thì chắc chắn không nên bỏ qua những thông tin thú vị được chia sẻ trong bài viết sau đây. Cùng khám phá để có thêm những kiến thức hữu ích về cách tạo kết nối database trong c# hiện nay nhé! 

1. Sql Connection

Lớp biểu diễn sự kết nối tới SQL Server được hiểu đó chính là Sql Connection. Theo đó, sử dụng  SqlConnection được thực hiện cụ thể theo hướng dẫn sau:

 • Từ một chuỗi kết nối tới SQL Server, đối tượng SqlConnection sẽ được tạo ra. 
 • Tiếp theo, sử dụng phương thức  Open() để mở kết nối. 
 • Lần lượt thực hiện các thứ tự truy vấn bằng cách sử dụng các lớp như SqlDataAdapter, SqlDataReader, SqlCommand, …
 • Sử dụng phương thức Close để đóng lại nếu không còn sử dụng đến kết nối database nữa. 
c# winform
Ngôn ngữ lập trình C# được dùng trong kết nối database hiệu quả

2. Chuỗi kết nối với SQL Server

Chuỗi kết nối với SQL Server hay còn gọi là connection string – là tham số được dùng để khởi tạo ra đối tượng SqlConnection. Các thông tin cơ bản để thực hiện kết nối đến một SQL Server sẽ được chứa hoàn toàn trong chuỗi kết nối này. Đồng thời cặp key =value còn chứa các thông tin được chứa theo. Theo đó, các bạn có thể tham khảo một số key cụ thể như sau: 

 • Connect Timeout hoặc Connection Timeout hoặc Timeout: là số giây cố gắng kết nối trước khi phát sinh lỗi (thông thường mặc định sẽ là 15s). 
 • Data Source hoặc Address hoặc Server hoặc Adds: gán địa chỉ mạng (như IP, NET) sẽ được sử dụng bằng loại key này của Server. Bên cạnh đó, nó cũng có thể là tên hiện hành của một SQL Server cụ thể đang chạy. Theo đó, các bạn sẽ thêm vào phía sau nếu muốn dán cả cổng. 
 • Initial Catalog hoặc Database: Tên của Database
 • Password hoặc PWD: Để kết nối, Password này sẽ được sử dụng tối ưu. 

3. Quy trình kết nối CSDL và hiển thị DataGridview trong C# Winform 

Tạo thư viện (Thêm Server)

Để kết nối database trong c# winform, các bạn có thể thêm hai Server đó là: 

 • using System.Data;
 • using System.Data.SqlClient;

Tạo database

Sau khi đã thực hiện connect thành công, để tạo nhanh một Database mới, các bạn sẽ sử dụng công cụ có sẵn (không viết tạo script tạo Database, tạo bảng). Tiếp đó, các bạn nhấn chuột phải vào Database -> New Database và đặt tên cho Database -> OK. 

sql server
Kết nối Database trong C# winform bằng SQL Server

Nhập CSDL

Đầu tiên, bạn tạo Table chứa dữ liệu: Sổ danh sách trong Database vừa tạo và nhấn chuột phải vào Tables -> Table. Xuất hiện Table, các bạn điền các thuộc tính cần tạo vào bảng. Ví dụ, nếu bạn lấy thông tin sinh viên thì sẽ thực hiện theo các bước như sau: 

 • Đặt khóa chính cho trường “id”: bằng cách nhấn chuột phải vào dòng “id” và chọn Set Primary Key.
 • Để “id” tự tăng thêm 1 đơn vị (hoặc tăng thêm n đơn vị), các bạn sẽ không cần phải Insert “id” trong chương trình. Theo đó, các bạn sẽ chọn dòng “id” và quan sát cửa sổ “Column Properties” và sửa. 
 • Sau đó, bạn Save lại (sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Shift+S) và đặt tên cho Table vừa tạo. 

Mở visual studio

 • Tạo Project mới bằng cách vào New -> Project -> Visual C# -> Windows Forms Application. 
 • Tiếp đó, tại Form  -> Kéo Datagridview vào form -> Edit Colums

Kết nối đoạn code với CSDL

 • Đầu tiên, các bạn vào Form1.cs -> View Code -> Sửa Data Source DESKTOP-TNST8J7 và Database Catalog=QLSV sao cho phù hợp nhất 
 • Tiếp đó, các bạn chọn Chọn Form -> Even -> Load để khi chạy thì form sẽ gọi đến hàm ketnoicsdl() -> thêm câu lệnh ketnoicsdl(); vào trong hàm form_load.

4. Tạo Data Connection kết nối từ Visual Studio vào SQL Server

Tạo Data Connection trên Visual Studio vào SQL Server người dùng sẽ tiện lợi hơn với việc được xem trực tiếp cơ sở dữ liệu trên Visual Studio. 

Xét về bản chất, chương trình C# của người dùng sẽ được kết nối vào SQL Server mà không cần phải tạo thêm bất kỳ Data Connections nào khác trên Visual Studio. Tuy nhiên, việc tạo Data Connections còn giúp người dùng biết chính xác rằng họ đã kết nối thành công với SQL Server hay chưa. 

Thêm Server: 

 • Đầu tiên, các bạn cần phải thêm một Server và đó thường là máy tính cài đặt SQL Server. 
 • Tiếp theo trên Server Explorer, các bạn sẽ thực hiện như sau: 
 • Vào Servers -> Add Server -> Tạo tên Server mới -> OK 
 • Thêm Data Connection
 • Vào Data Connection -> Add Connection -> Thay đổi tên trong Server name, User name, password -> Test Connection -> OK. Như vậy là Data Connection đã được tạo ra một cách nhanh chóng. 

5. Kết nối SQL Server từ C#

Trong cách kết nối database trong C# winform kết nối SQL Server từ C#, các bạn sẽ phải tạo một Project có tên  ” ConnectSQLServer”. 

Khi Project mới đã được tạo ra, để kết nối vào cơ sở dữ liệu SQL Server các bạn cần một vài class tiện ích nhất định. Theo đó, các bạn sẽ sử dụng đoạn mã dùng để kiểm tra kết nối và test kết nối để đảm bảo SQL Server đã được kết nối từ C#. 

sql database
Kết nối SQL Server từ C# với thao tác đơn giản

Có thể bạn quan tâm: Lỗi error establishing a database connection – Hướng dẫn khắc phục nhanh chóng!

Như vậy, để thực hiện cách kết nối database trong c# winform nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả, các bạn có thể tham khảo những hướng dẫn chi tiết, cụ thể trên đây. Hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công và đạt được kết quả như mong muốn.