Tổng hợp 11 tài liệu lập trình C++ miễn phí chất nhất (mới nhất 2022)

47 lượt xem

Beginning C++ Templates – Tài liệu Lập trình C++ dành cho người mới

Khóa học miễn phí trên trang Udemy sẽ giúp bạn hiểu cú pháp của các hàm mẫu và class, hiểu và thực hành các thuật toán đơn giản và class, cũng như hiểu bản chất hoạt động của các template.

Để học khóa “Beginning C++ Templates”, bạn phải có kiến thức cơ bản về C++ và hiểu cấu trúc C++ cơ bản (các thành phần cơ bản để tạo thành 1 đoạn code C++) như các hàm và class.

Khóa học này chỉ dài 1,5 giờ. Bạn sẽ được cấp Certificate of Completion sau khi hoàn thành khóa học.

Danh sách video Hướng dẫn lập trình C++ trên YouTube dành cho người mới

Playlist gồm 73 video (mỗi video dài từ 4 đến 12 phút) của thenewboston hướng dẫn lập trình C++ từ cơ bản đến nâng cao.

Tính đến ngày 25/5/2018, playlist này đã thu hút hơn 11,800,000 lượt xem kể từ khi được giới thiệu vào tháng 7/2014.

C++ Tutorial for Complete Beginners – Lập trình C++ cho người mới bắt đầu

Khóa học dài 18 giờ trên Udemy sẽ dạy bạn cách lập trình C++ cũng như giúp bạn hiểu những khái niệm cơ bản về lập trình máy tính (trong đó có lập trình hướng đối tượng).

Kết thúc khóa học, bạn sẽ được cấp Certificate of Completion.

C++, Short and Sweet, Part 1 – Dành cho người mới bắt đầu

Khóa học do Jeremy Siek, giảng viên của Đại học Colorado (Mỹ), giảng dạy bao gồm 6 video, mỗi video dài từ 50 đến 60 phút. Dựa trên cuốn sách Accelerated C++ của hai tác giả Andrew Koenig và Barbara E. Moo, khóa học hướng dẫn bạn sử dụng thư viện chuẩn C++, bao gồm các string, vector, và list.

Cũng như các khóa học khác trên Udemy, bạn sẽ được cấp Certificate of Completion sau khi hoàn thành “C++, Short and Sweet, Part 1”.

Introduction to C++ – Tài liệu học C++ cơ bản dành cho người mới

Lập trình C++ - EdX
Khóa học của Microsoft trên edX dạy bạn cú pháp C++, C++ language fundamentals (các đặc điểm, nguyên tắc, và phương thức vận hành của ngôn ngữ C++), và cách tạo các hàm trong C++.

Bạn cần dành từ 3 đến 5 giờ mỗi tuần trong 4 tuần để hoàn thành khóa “Introduction to C++”. Khóa học này miễn phí. Bạn chỉ phải trả phí (99 USD) nếu muốn có giấy chứng nhận.

Learncpp.com – Tài liệu C++ dành cho người mới bắt đầu

Bạn chưa có kinh nghiệm gì về lập trình? Không sao cả, những tutorials trên trang LearnCpp sẽ từng bước hướng dẫn bạn viết, compile, và debug các chương trình lập trình C++, với vô số ví dụ.

C++ Tutorial – Dành cho người mới bắt đầu

Trang Sololearn mang đến hơn 80 tài liệu học C++ bao gồm các khái niệm cơ bản, các kiểu dữ liệu, arrays, con trỏ, câu lệnh có điều kiện, vòng lặp, hàm, class, và object.

C++ Language Tutorials – Dành cho người mới bắt đầu

Các bài hướng dẫn trên trang cplusplus.com giải thích cách lập trình C++ từ mức độ cơ bản đến những tính năng mới nhất. Tất cả các mục đều có những ví dụ cụ thể, giúp bạn có thể thực hành ngay kiến thức vừa học được.

VietJack – Các bài hướng dẫn lập trình C++ cơ bản và nâng cao

Đây là tài liệu C++ bằng tiếng Việt. Các bài hướng dẫn học lập trình C++ trên trang VietJack cung cấp các nội dung từ cơ bản đến nâng cao, kèm theo những ví dụ thực hành trực tuyến đa dạng.
C++ For Programmers – Tài liệu Lập trình C++ dành cho developers
Lập trình C++ - Udacity
Khóa học lập trình C++ này dài khoảng 3 tuần trên trang Udacity được thiết kế cho những bạn đã quen với một ngôn ngữ lập trình và giờ muốn học lập trình C++. Những bài học trong khóa này được dạy bởi các giảng viên khác nhau, vì vậy bạn sẽ được trải nghiệm những góc nhìn khác nhau.

“C++ For Programmers” sẽ tập trung vào “how” thay vì “what”. Chẳng hạn, trong bài học về các hàm, giảng viên không dạy hàm là gì, mà hướng dẫn bạn cách tạo một hàm trong C++.

Khóa học lập trình C++ này cũng nêu một số comment và tip của Bjarne Stroustrup – “cha đẻ” của ngôn ngữ C++.

C++ Advanced Tutorials – Dành cho developers

Bên cạnh những tài liệu C++ cơ bản, trang Tutorials Point có nhiều bài hướng dẫn lập trình C++ ở mức nâng cao, chẳng hạn như “C++ Files and Streams”, “C++ Exception Handling”, hay “C++ Multithreading”.