SQL là gì?

SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ chính chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và cấu trúc dữ liệu chứa trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). Nói một cách đơn giản, SQL là ngôn ngữ mà bạn sử dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu. Có bốn hoạt động cơ bản mà SQL có thể thực hiện: INSERT, SELECTs, UPDATEs và DELETEs.

Tại sao bạn nên học SQL?

1) Bởi vì bạn sẽ có mức lương rất khá

Mức lương trung bình của SQL Developer, theo Indeed.com, là 92.000 USD! SQL DBAs (Quản trị cơ sở dữ liệu – những người đảm bảo rằng các cơ sở dữ liệu đang hoạt động tốt nhất có thể) có mức lương trung bình là 97.000 đô la! Xét rằng thu nhập gia đình trung bình của Hoa Kỳ là khoảng 52.000 đô la, thu nhập gần gấp đôi thu nhập gia đình trung bình cho thấy cuộc sống khá tốt.

2) SQL là một kỹ năng mà các nhà tuyển dụng tìm kiếm

Các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm những cá nhân biết sử dụng SQL. Các nhà tuyển dụng biết giá trị mà một người biết lập trình SQL mang lại cho công ty và muốn sử dụng những cá nhân này. Nếu bạn đang muốn đổi chỗ làm, học SQL làm cho bạn trở thành một mục tiêu săn đón tiềm năng.

3) Bởi vì bạn có thể tự trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào

Hãy suy nghĩ về tất cả các câu hỏi của bạn về dữ liệu một cách thường xuyên. Doanh thu của chúng tôi năm ngoái là bao nhiêu? Mức độ hài lòng trung bình của khách hàng là gì? Chúng tôi giảm chi phí đến mức nào so với mùa hè năm ngoái? Đây là tất cả các câu hỏi có thể được trả lời bằng cách sử dụng SQL. Khi bạn xác định cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu bạn muốn khám phá, SQL cho phép bạn trả lời các câu hỏi của riêng bạn. Bạn không còn phải dựa vào các báo cáo quá đơn giản hoặc gửi email cho đồng nghiệp để theo dõi dữ liệu. SQL cho phép bạn trở thành một nhân viên tự túc hơn.

4) Bởi vì bạn không còn phải đối phó với việc Excel sập nữa

Cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế để lưu trữ hàng triệu hàng dữ liệu (thậm chí hàng tỷ hàng). SQL cho phép bạn thực hiện các thao tác trên số lượng lớn dữ liệu mà không phải lo lắng về việc sập chương trình. . Microsoft Excel là một công cụ tuyệt vời; nó chỉ là không được thiết kế để thực hiện các hoạt động trên hàng chục triệu hàng cùng một lúc. Cơ sở dữ liệu quan hệ được thiết kế cho những hoạt động lớn hơn, và SQL là ngôn ngữ cho phép bạn hoàn thành chúng.

5) Bởi vì bạn sẽ không bao giờ phải tự hỏi “Tôi đã làm báo cáo như thế nào?”

Các truy vấn SQL có thể dễ dàng lưu lại và sử dụng lại tại bất kỳ thời điểm nào. Mã SQL cũng có thể được chỉnh sửa với các ghi chú, vì vậy bạn có thể bao gồm mô tả rõ ràng trực tiếp trong truy vấn của bạn.Với mã SQL, bạn chỉ cần viết mã một lần, lưu lại, và chạy lại nếu cần báo cáo hai lần. Nghĩ đến những giờ – thậm chí NGÀY – mà bạn có thể tiết kiệm mỗi tháng.

Tóm lại

SQL là một kĩ năng cực kỳ quan trọng và có giá trị mong muốn. Rất nhiều doanh nghiệp của chúng ta đang dược số hóa. Dữ liệu số là dữ liệu; dữ liệu có nghĩa là cơ sở dữ liệu, và, để truy cập vào các cơ sở dữ liệu, bạn cần SQL. Hãy thử đọc một tạp chí kinh doanh và KHÔNG thấy gì đó về thông tin kinh doanh hoặc phân tích. Khi các tổ chức cố gắng tận dụng dữ liệu của họ, họ sẽ cần nhiều cá nhân hơn với các kỹ năng để truy cập và phân tích dữ liệu đó. SQL là kỹ năng cho phép bạn làm điều đó.