Index Trong SQL

382 lượt xem

Index trong SQL là một công cụ quan trọng giúp tăng tốc độ truy vấn dữ liệu, qua đó nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu thời gian thực hiện. Dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu vào giải thích tính năng và điểm khác biệt của index so với các lệnh truy vấn khác, cùng với các ví dụ cụ thể.

Index Trong SQL Là Gì?

Index (chỉ mục) là các bảng tra cứu đặc biệt được công cụ tìm kiếm cơ sở dữ liệu sử dụng để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu. Một index có thể hiểu đơn giản là một tham chiếu đến dữ liệu trong một bảng. Index trong cơ sở dữ liệu tương tự như một chỉ mục ở mặt sau của một tạp chí. Trong vai trò người dùng, bạn không thể xem các chỉ mục và chỉ được sử dụng để tăng tốc độ truy cập cơ sở dữ liệu.

Index trong SQL là gì ?
Index trong SQL là gì ?

Ví dụ: Giống như việc tìm kiếm thông tin trong một cuốn sách bằng cách sử dụng mục lục, nơi chủ đề được sắp xếp theo thứ tự alphabet và dẫn bạn đến các trang cụ thể, Index trong SQL cũng hoạt động tương tự. Chúng giúp ngăn chặn sự lặp lại của dữ liệu trong một cột hoặc nhóm cột mà chúng được áp dụng. Khi cơ sở dữ liệu phát triển lớn hơn, Index trở nên quan trọng hơn trong việc cải thiện hiệu suất. Một trong những loại Index thông dụng, Clustered Index, thường được tạo tự động với khóa chính của bảng dữ liệu trong SQL Server.

Lệnh CREAT INDEX Trong SQL

Lệnh tạo index trong SQL được thiết kế để nâng cao hiệu quả truy xuất dữ liệu từ bảng, ngay cả khi bảng chứa dữ liệu trùng lặp. Index giúp tối ưu hóa quá trình truy vấn bằng cách chỉ dẫn trực tiếp đến vị trí lưu trữ dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Hãy tưởng tượng bạn đang tìm kiếm một phần thông tin nhất định trong một cơ sở dữ liệu lớn. Mà không có index, hệ thống sẽ phải kiểm tra từng hàng một, làm tăng thời gian truy vấn đáng kể, đặc biệt nếu thông tin bạn cần nằm ở cuối cơ sở dữ liệu.

Cú pháp cơ bản để tạo CREATE INDEX:

 CREATE INDEX name_of_Index ON name_Of_Table(thuộc tính 1, thuộc tính 2,...);

Ví dụ:

 CREATE INDEX ind_A on customer(tall,thin);

Giải thích:

Chúng ta có thể tạo danh sách được sắp xếp bằng cách sử dụng các chỉ mục trong SQL thay vì phải tạo các bảng mới được sắp xếp theo yêu cầu dữ liệu, việc này sẽ chiếm nhiều dung lượng lưu trữ.

 • INDEX là từ khóa chỉ định việc tạo chỉ mục.
 • “ind_A” là tên chỉ mục.
 • “customer” là tên bảng.

Trong ví dụ trên, ind_A đã được tạo với các trường “tall” và “thin” từ bảng của “customer”.

Cách Phân Biệt Giữa VIEW Và INDEX

VIEW Trong SQL

 • VIEW để xem dữ liệu của một hay nhiều cột cụ thể trong bảng.
 • VIEW chứa dữ liệu logic của bảng cơ sở (base table). Trong đó bảng cơ sở có dữ liệu thực tế (dữ liệu vật lý). Nói theo một cách khác, VIEW giống như một cửa sổ mà thông qua đó, bạn có thể xem hoặc thay đổi dữ liệu.
 • VIEW có thể xem là một bảng mà nội dung có thể chứa dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng được kết nối với nhau thông qua một bộ tiêu chí chung.
 • VIEW có thể được sử dụng trong bất kỳ câu lệnh SELECT nào như bảng.
 • VIEW cung cấp bảo mật cho cả dữ liệu và bảng của cơ sở dữ liệu. Giả sử một bảng bị xoá bỏ do nhầm lẫn thì không thể khôi phục lại được. Nhưng nếu VIEW bị xoá, VIEW đó có thể được tạo lại.
View trong SQL
View trong SQL


INDEX Trong SQL

 • INDEX được sử dụng cho mục đích tìm kiếm.
 • Các INDEX là các con trỏ biểu thị địa chỉ vật lý của dữ liệu.
 • INDEX có thể được tạo trên một cột hoặc kết hợp các cột của bảng cơ sở dữ liệu.
 • Một bảng có thể chứa một hoặc nhiều bảng INDEX.
Index trong SQL
Index trong SQL


Lệnh DROP INDEX Trong SQL

Lệnh DROP trong SQL thường được sử dụng để xóa chỉ mục trên bảng dữ liệu đã chỉ định. Bạn có thể xóa nhiều bảng cùng một lúc.

Cú pháp cơ bản để tạo DROP INDEX:

 DROP INDEX name_of_index on Table_name;

Ví dụ:

 DROP INDEX Idx_Customer_Index_CustomerID
ON Sales.Customer_Index

Phân Biệt Lệnh DELETE, DROP

DELETE

-DELETE là lệnh DML

-DELETE FROM table_nameWHERE (conditions)

-Cho phép xóa một hoặc nhiều record khỏi bảng

-Không giải phóng không gian lưu trữ được phân bổ của bảng

-Có thời gian thực thi chậm hơn lệnh DROP vì nó xóa từng hàng một dựa trên các điều kiện đã chỉ định

DROP

-DROP là lệnh DDL

-DROP INDEX name_of_index on Table_name;

-Loại bỏ hoàn toàn bảng khỏi cơ sở dữ liệu

-Loại bỏ hoàn toàn không gian lưu trữ được phân bổ cho bảng khỏi bộ nhớ.

-Nhanh hơn DELETE vì trước tiên nó xóa các hàng và sau đó là bảng khỏi cơ sở dữ liệu.

Ưu Và Nhược Điểm Của Index Trong SQL

Ưu Điểm Của Index Trong SQL

 • Index giúp tăng tốc truy vấn
 • Index giúp một hàng trở nên riêng biệt hoặc không trùng lặp (primary, unique)
 • Bạn có thể tiến hành kiểm tra các giá trị chuỗi (string) nếu lệnh index được thực thi chỉ mục toàn văn bản với mục đích tìm một từ trong câu.

Nhược Điểm Của Index Trong SQL

 • Các chỉ mục chiếm khá nhiều dung lượng
 • Index có thể là nguyên nhân khiến các lệnh như INSERT, UPDATE và DELETE thực thi chậm hơn. Tuy nhiên, lệnh UPDATE sẽ tăng tốc nếu điều kiện WHERE có trường được lập chỉ mục. Vì các chỉ mục phải được sửa đổi sau mỗi quá trình thực thi nên INSERT, UPDATE và DELETE trở nên chậm hơn.

Tại Sao Index Trong SQL Server Quan Trọng?

Tạo chỉ mục là một kỹ thuật quan trọng trong lập trình SQL, giúp tăng cường hiệu suất truy vấn và quản lý dữ liệu, đặc biệt trong các bảng lớn với hàng trăm nghìn bản ghi trở lên. Dù phổ biến, việc hiểu rõ khi nào và ở đâu sử dụng chỉ mục để cải thiện hiệu quả truy vấn và quá trình lưu trữ là điều không phải ai cũng làm được.

Dưới đây là một số trường hợp cụ thể về việc sử dụng chỉ mục và lợi ích của nó:

 • Khi bạn thực hiện truy vấn trên bảng dữ liệu lớn, việc quét toàn bộ bảng có thể tiêu tốn nhiều thời gian và gây ra việc chờ đợi kéo dài trên máy chủ. Để khắc phục, bạn nên sử dụng tùy chọn giải thích truy vấn để hiểu rõ cách thức truy vấn được thực thi, xác định các cột nào đang được sử dụng và liệu chúng có tạo ra nguy cơ lặp lại không, giúp tối ưu hóa quá trình truy vấn.
 • Việc xác định thứ tự của chỉ mục cũng rất quan trọng để cải thiện hiệu suất. Bằng cách tạo chỉ mục theo đúng thứ tự, bạn có thể đẩy nhanh tốc độ truy vấn và giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Việc sử dụng và quản lý chỉ mục một cách hiệu quả có thể làm thay đổi đáng kể tốc độ và hiệu suất của các truy vấn SQL, giúp cho quá trình lập trình trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn.

Tầm quan trọng Index trong SQL
Tầm quan trọng Index trong SQL

Khi Nào Việc Tạo Quá Nhiều Index Trên Một Bảng Có Thể Gây Hại Cho Hiệu Suất?

Việc tạo quá nhiều index trên một bảng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất trong các trường hợp sau:

 • Chậm trễ khi cập nhật dữ liệu: Mỗi khi dữ liệu trong bảng được thêm, xóa, hoặc cập nhật, tất cả các index liên quan cũng cần phải được cập nhật. Quá trình này có thể tiêu tốn thời gian và tài nguyên hệ thống đáng kể, làm chậm quá trình cập nhật dữ liệu.
 • Tốn không gian lưu trữ: Mỗi index cần không gian lưu trữ riêng. Với một lượng lớn index, không gian lưu trữ cần thiết có thể tăng lên đáng kể, ảnh hưởng đến việc quản lý và sử dụng tài nguyên lưu trữ hiệu quả.
 • Hiệu suất truy vấn: Trong một số trường hợp, trình tối ưu hóa truy vấn (query optimizer) có thể mất thêm thời gian để lựa chọn index tốt nhất cho một truy vấn nếu có quá nhiều lựa chọn. Điều này có thể làm giảm hiệu suất truy vấn thay vì cải thiện nó.
 • Quản lý và bảo trì: Việc quản lý và bảo trì một cơ sở dữ liệu với nhiều index có thể trở nên phức tạp và tốn kém thời gian. Điều này đặc biệt đúng trong các hệ thống lớn và phức tạp, nơi việc bảo trì index đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và thường xuyên.

Vì vậy, việc lập kế hoạch và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tạo index là rất quan trọng, để đảm bảo rằng bạn đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất truy vấn và chi phí liên quan đến việc cập nhật dữ liệu và sử dụng tài nguyên lưu trữ.

Kết Luận:

Index trong SQL là một công cụ mạnh mẽ giúp tăng tốc độ và hiệu suất của cơ sở dữ liệu. Hiểu rõ về Index và cách thức sử dụng chúng một cách hiệu quả có thể giúp các nhà quản trị cơ sở dữ liệu giải quyết nhiều vấn đề về hiệu suất truy vấn. Hãy đầu tư thời gian để nghiên cứu và triển khai Index một cách cẩn thận, để tối ưu hóa hiệu suất cơ sở dữ liệu của bạn.