Transaction trong SQL Server

Khi học về SQL chắc chắn các bạn sẽ được tìm hiểu về transaction SQL. Đây là một nhóm câu lệnh trong SQL rất thường xuyên được sử dụng. Vậy cụ thể, cách dùng transaction trong SQL như thế nào? Hãy cùng theo dõi ngay sau đây! 1. Các thuộc…

Tạo VIEW trong SQL Server

View là một bảng ảo trong SQL Server được tạo ra bởi các câu lệnh. Vậy cụ thể, sử dụng câu lệnh tạo view trong SQL như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết sau để xem hướng dẫn cụ thể và chi tiết. 1. Cách tạo view trong SQL Trong SQL…

Toán tử trong sql

Những người học ngành Công nghệ thông tin, đặc biệt là lĩnh vực lập trình đều cần phải hiểu rõ về khái niệm toán tử trong SQL cũng như cách sử dụng của chúng. Nếu các bạn còn chưa hiểu rõ về khái niệm này thì hãy theo dõi bài viết của chúng…

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL Server

TRUNCATE TABLE được hiểu là một lệnh nhằm xóa tất cả dữ liệu trong 1 bảng của SQL Server. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng DROP TABLE để xóa toàn bộ bảng nhưng tôi khuyên bạn nên hạn chế sử dụng lệnh này nếu chưa hiểu rõ. 1. Cú pháp lệnh…