Trigger Trong SQL Là Gì? Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng Trigger

472 lượt xem

Trigger trong SQL là một khái niệm không thể bỏ qua, đặc biệt là đối với những ai mới bắt đầu hành trình tìm hiểu về ngôn ngữ truy vấn dữ liệu. Để nắm bắt sâu sắc hơn về cách thức hoạt động và ứng dụng của Trigger trong quản lý cơ sở dữ liệu, hãy cùng khám phá kiến thức quan trọng này trong bài viết dưới đây

Trigger trong SQL là gì?

Trigger trong SQL là một khối mã SQL được kích hoạt tự động khi một sự kiện đã được xác định xảy ra. Các sự kiện này có thể bao gồm việc chèn (INSERT), cập nhật (UPDATE), hoặc xóa (DELETE) bản ghi trong một bảng. Trigger thường được sử dụng để thực hiện các hành động như kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, ghi nhật ký (audit), hoặc thực hiện logic kinh doanh phức tạp khi một điều kiện cụ thể được đáp ứng.

Triggers trong SQL
Triggers trong SQL

Các Loại Trigger Trong SQL

Trigger Trước (BEFORE INSERT/UPDATE/DELETE): Trigger loại này được thực thi trước khi sự kiện tương ứng xảy ra. Chúng thường được sử dụng để kiểm tra hoặc biến đổi dữ liệu trước khi nó được ghi vào cơ sở dữ liệu.

Ví dụ: Trigger “BEFORE INSERT” có thể kiểm tra tính duy nhất của địa chỉ email của một nhân viên trước khi cho phép chèn một bản ghi mới vào bảng nhân viên.

Trigger sau (AFTER INSERT/UPDATE/DELETE): Trigger loại này được thực thi sau khi sự kiện tương ứng xảy ra. Chúng thường được sử dụng để thực hiện các tác vụ bảo trì, như cập nhật bảng tổng hợp, ghi nhật ký, hoặc thực hiện kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu sau khi dữ liệu đã được ghi vào cơ sở dữ liệu.

Ví dụ: Trigger “AFTER UPDATE” có thể được sử dụng để tự động cập nhật một bảng lưu trữ thời gian cập nhật cuối cùng của bản ghi khi một bản ghi trong bảng nhân viên được cập nhật.

Các loại Trigger trong SQL
Các loại Trigger trong SQL

Trigger trong SQL với cú pháp tạo cơ bản nhất

Dưới đây là đoạn code mẫu tạo Trigger cơ bản nhất màn bạn có thể dễ dàng thực hiện được. Cụ thể:

CREATE TRIGGER tên_trigger

ON { Tên_bảng }

[ WITH <Options> ]

{ FOR | AFTER | INSTEAD OF }

{ [INSERT – chèn], [UPDATE – Cập nhật] , [DELETE – Xóa]}

Trigger trong SQL được sử dụng như thế nào?

Trong SQL, trigger là công cụ linh hoạt được áp dụng để tự động thực hiện các lệnh hoặc thủ tục phản ứng với các sự kiện cụ thể trong cơ sở dữ liệu. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể của trigger:

Kiểm Tra Ràng Buộc Phức Tạp

 • Quản Lý Mối Quan Hệ Giữa Các Bảng: Trigger có thể được dùng để thực hiện các kiểm tra ràng buộc phức tạp giữa các bảng, vượt ra ngoài những ràng buộc cơ bản như khóa ngoại. Điều này bao gồm việc đảm bảo dữ liệu trong một bảng tuân thủ các quy tắc dựa trên dữ liệu của bảng khác.
 • Quản Lý Mối Quan Hệ Trong Cùng Một Bảng: Đôi khi, trigger cũng được sử dụng để kiểm soát mối quan hệ giữa các dòng trong cùng một bảng, đảm bảo rằng các thay đổi dữ liệu tuân thủ các quy định nghiệp vụ đặc biệt.

Bảo Vệ Dữ Liệu Quan Trọng

 • Ngăn Chặn Việc Xóa Dữ Liệu: Trong những tình huống cần bảo vệ dữ liệu không được phép bị xóa, trigger có thể được thiết lập để chặn thao tác xóa trên các bản ghi quan trọng, từ đó giữ cho dữ liệu quan trọng không bị mất mát hay thay đổi không mong muốn.

Thực Hiện Các Hành Động Tự Động

 • Tự Động Hóa Các Hàm Chức Năng: Trigger cũng rất hữu ích trong việc tự động hóa các hành động phức tạp như cập nhật dữ liệu trên các bảng khác dựa trên thay đổi của một bảng, hoặc thực hiện các thủ tục phức tạp mà không cần sự can thiệp thủ công.

Những ứng dụng này chỉ là một phần trong số nhiều khả năng mà trigger trong SQL có thể cung cấp, giúp cho việc quản lý và bảo mật dữ liệu trở nên tự động và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, cần phải sử dụng chúng một cách cẩn trọng để tránh gây ra các vấn đề về hiệu suất hoặc làm phức tạp hóa quá trình quản lý cơ sở dữ liệu.

Các lớp Trigger trong SQL Server

Có hai lớp trigger trong SQL Server:

DDL (Data Definition Language) trigger: Loại trigger này kích hoạt khi các sự kiện thay đổi cấu trúc (như tạo, sửa đổi hay loại bỏ bảng). Hoặc trong các sự kiện liên quan đến server như thay đổi bảo mật hoặc sự kiện cập nhật thống kê.

DML (Data Modification Language) trigger: Đây là loại trigger được sử dụng nhiều nhất. Trong trường hợp này, sự kiện kích hoạt là một câu lệnh sửa đổi dữ liệu. Nó có thể là một câu lệnh chèn, cập nhật hoặc xoá trên một bảng.

Ngoài ra, DML trigger còn có các loại khác nhau:

FOR hoặc AFTER [[INSERT, UPDATE, DELETE]: Các loại trigger này được thực thi sau khi câu lệnh kích hoạt kết thúc.

INSTEAD OF [INSERT, UPDATE, DELETE]: Trái ngược với FOR (AFTER), trigger INSTEAD OF thực thi thay vì thay cho câu lệnh kích hoạt. Nói cách khác, loại trigger này thay thế câu lệnh kích hoạt. Điều này rất hữu ích trong trường hợp bạn cần có tính toàn vẹn tham chiếu database chéo.

Ưu và nhược điểm của Trigger

Thực tế là việc coi trigger trong SQL như các stored procedure thì sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Trigger trong SQL Server cung cấp cho chúng ta khả năng thực hiện những việc không thể thực hiện bởi stored procedure.

Ưu Điểm Của Trigger

 • Việc lập trình trigger khá đơn giản vì chúng được cấu trúc giống như stored procedures. Điều này làm cho việc học cách tạo và sử dụng triggers trở nên dễ dàng hơn cho người mới bắt đầu.
 • Triggers cung cấp khả năng tự động hóa việc tạo bản ghi kiểm toán. Sử dụng các bảng đã xóa hoặc đã cập nhật trong trigger, có thể dễ dàng ghi lại thay đổi dữ liệu cho mục đích kiểm toán, như lưu trữ dữ liệu được xóa bởi câu lệnh DELETE hoặc dữ liệu đã thay đổi bởi câu lệnh UPDATE.
 • Có khả năng gọi stored procedures và hàm lưu trữ từ bên trong trigger, mang lại tính linh hoạt và mở rộng khả năng của cơ sở dữ liệu.
 • Triggers đặc biệt hữu ích cho việc xác thực dữ liệu nhập theo lô, giúp đảm bảo dữ liệu nhập vào là chính xác và đáng tin cậy.
 • Chúng có thể được sử dụng để thực thi tính toàn vẹn tham chiếu trong cơ sở dữ liệu, giúp duy trì quan hệ dữ liệu chính xác và ngăn chặn dữ liệu không nhất quán.
 • Triggers đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo mọi sự kiện liên quan đến thêm, cập nhật hoặc xóa dữ liệu được xử lý một cách tự động và đúng đắn.
 • Sử dụng CLR triggers cho phép tích hợp mã .NET vào SQL Server, mở rộng khả năng tùy biến và tối ưu hóa logic xử lý dữ liệu.
 • Triggers có thể được lồng nhau lên đến 32 cấp, cho phép một chuỗi phức tạp của các sự kiện được tự động hóa và xử lý một cách hiệu quả, nơi một trigger có thể kích hoạt thêm các trigger khác.

Nhược Điểm Của Trigger

 • Khi sử dụng BULK INSERT để nhập dữ liệu hàng loạt vào bảng trong SQL Server, một điểm cần lưu ý quan trọng là trigger sẽ không tự động kích hoạt trừ khi bạn bao gồm tùy chọn FIRE_TRIGGERS. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong trường hợp bạn dựa vào trigger để duy trì tính nhất quán dữ liệu hoặc thực hiện các nhiệm vụ kiểm toán. Nếu bỏ qua tùy chọn này, có thể dẫn đến mất mát tính nhất quán dữ liệu khi trigger không được thực thi như mong đợi.
 • Việc quản lý và gỡ lỗi trigger có thể trở nên phức tạp, đặc biệt khi không có tài liệu đầy đủ. Triggers không hiển thị trực tiếp cho người dùng cuối, điều này đôi khi khiến chúng trở nên khó phát hiện và quản lý.
 • Một điểm cần lưu ý khác là mỗi khi một câu lệnh DML (như INSERT, UPDATE, DELETE) được thực thi và có trigger liên quan được kích hoạt, cả hai hoạt động đều chạy cùng một lúc. Câu lệnh DML chỉ được coi là hoàn thành khi trigger hoàn tất quá trình thực thi. Trong một số trường hợp, điều này có thể gây ra độ trễ đáng kể hoặc thậm chí dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng trong môi trường sản xuất.
 • Một vấn đề nữa với trigger là chúng luôn được thực thi mỗi khi điều kiện kích hoạt xảy ra, không phân biệt trường hợp cụ thể nào, điều này có thể gây khó khăn trong việc kiểm soát và quản lý chúng, đặc biệt khi có nhiều trigger lồng nhau. Điều này làm tăng đáng kể độ khó của quá trình gỡ lỗi và khắc phục sự cố, tiêu tốn nhiều thời gian và nguồn lực phát triển.
 • Ngoài ra, khi sử dụng trigger để thực thi tính toàn vẹn tham chiếu, cần lưu ý rằng chúng có thể bị vô hiệu hóa bởi người dùng có quyền phù hợp. Điều này yêu cầu một sự hiểu biết sâu sắc về quyền truy cập và quản lý quyền trong SQL Server để tránh tình trạng mất kiểm soát.
 • Cuối cùng, với việc sử dụng CLR triggers, cần phải kích hoạt tùy chọn “clr enabled” trên server. Mặc dù việc này mở rộng khả năng tích hợp và tùy chỉnh logic xử lý dữ liệu với code .NET, nhưng cũng tạo ra rủi ro bảo mật tiềm ẩn, khi mà người dùng độc hại có thể tận dụng để thực hiện các hoạt động không mong muốn hoặc chiếm quyền kiểm soát server.

Vai trò của Trigger trong SQL Server và những điều bạn cần rõ

Trong mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, tính nhất quán của dữ liệu đóng một vai trò trung tâm, đảm bảo rằng mọi thông tin lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đều chính xác và đồng bộ across các phiên làm việc và giao dịch. SQL Server, như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ khác, sử dụng các ràng buộc khóa ngoại (foreign keys) liên kết với khóa chính (primary keys) để duy trì tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng.

Ràng buộc khóa ngoại đảm bảo rằng mỗi giá trị trong một cột khóa ngoại của bảng này phải tương ứng với một giá trị trong cột khóa chính của bảng khác, giúp duy trì quan hệ logic giữa các bảng và ngăn chặn dữ liệu không nhất quán hoặc không tồn tại.

Tuy nhiên, khi hai bảng thuộc hai cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ khác nhau, việc thực hiện tính toàn vẹn tham chiếu thông qua ràng buộc khóa ngoại trở nên phức tạp hơn và trong một số trường hợp có thể không khả thi. Trong tình huống như vậy, Trigger trong SQL Server trở thành một giải pháp thay thế hiệu quả. Trigger có thể được cấu hình để tự động thực hiện các kiểm tra và hành động cần thiết khi dữ liệu được insert, update, hoặc delete, từ đó giúp duy trì tính toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng nằm trên các cơ sở dữ liệu hoặc máy chủ khác nhau.

Trong việc sử dụng Trigger để quản lý tính toàn vẹn tham chiếu, cần lưu ý về hiệu suất và độ phức tạp có thể tăng lên, đặc biệt là khi có nhiều trigger và/hoặc các trigger lồng nhau. Do đó, khi thiết kế giải pháp sử dụng Trigger, cần cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chúng không chỉ giúp duy trì tính toàn vẹn dữ liệu mà còn không gây ra hiệu suất hệ thống giảm sút đáng kể.

Vai trò của Trigger trong SQL Server và những điều bạn cần rõ
Vai trò của Trigger trong SQL Server và những điều bạn cần rõ

Trong trường hợp nào việc sử dụng trigger để quản lý tính toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng trở nên cần thiết trong SQL Server?

Việc sử dụng trigger để quản lý tính toàn vẹn dữ liệu giữa các bảng trong SQL Server trở nên cần thiết trong một số trường hợp sau:

 • Quan hệ phức tạp giữa các bảng: Khi mối quan hệ giữa các bảng quá phức tạp, không thể quản lý chỉ bằng foreign keys.
 • Tự động hóa quy trình cập nhật: Cần tự động cập nhật, thêm, hoặc xóa dữ liệu trong các bảng liên quan khi dữ liệu trong một bảng thay đổi.
 • Kiểm soát khi xóa dữ liệu: Trigger ngăn chặn hành động xóa hoặc tự động xử lý các thay đổi liên quan để giữ cho dữ liệu nhất quán.
 • Kiểm tra và ràng buộc phức tạp: Áp dụng khi cần kiểm tra hoặc áp dụng ràng buộc dữ liệu phức tạp không thể thực hiện bằng ràng buộc cơ bản.
 • Log hoạt động dữ liệu: Tự động tạo log các hoạt động như thêm, sửa, xóa dữ liệu, hỗ trợ theo dõi và phục hồi thông tin.
 • Tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống: Đồng bộ hóa hoặc tích hợp dữ liệu giữa SQL Server và các hệ thống khác một cách tự động.
 • Bảng đích và nguồn trên server khác nhau: Sử dụng trigger khi không thể dùng foreign keys để duy trì tính toàn vẹn tham chiếu giữa các server.
 • Tối ưu hóa hiệu suất: Giảm thiểu số lượng truy vấn cần thiết để thực hiện tác vụ, qua đó tối ưu hóa hiệu suất.

Kết Luận

Việc hiểu rõ và sử dụng hiệu quả Trigger trong SQL là một yếu tố quan trọng giúp tối ưu hóa và tự động hóa các quy trình làm việc trong cơ sở dữ liệu của bạn. Từ việc đảm bảo an toàn thông tin đến việc cải thiện hiệu suất hoạt động, mang lại nhiều lợi ích không thể phủ nhận.