Tới nội dung chính
Danh mục
Hệ quản trị SQL

Lệnh DISTINCT trong SQL

Des: Giải đáp lệnh DISTINCT trong SQL là gì, cú pháp như thế nào. Hướng dẫn cách sử dụng, ý nghĩa tên biến, giá trị biến và ví dụ minh họa cụ thể.

Trong cấu trúc dữ liệu SQL có rất nhiều câu lệnh khác nhau và một trong các câu lệnh được sử dụng khá thường xuyên đó là DISTINCT. Vậy DISTINCT trong SQL là gì? Cú pháp như thế nào, cách sử dụng ra sao? Tất cả sẽ được chúng tôi giải đáp ngay sau đây!

1. Cú pháp SELECT DISTINCT trong SQL

Hàm DISTINCT trong SQL được sử dụng nhằm mục đích loại bỏ những kết quả trùng lặp trong bộ kết quả trả về khi truy vấn. Các bạn chỉ có thể sử dụng mệnh đề DISTINCT trong lệnh SELECT mới thực thi được.

Dưới đây là cú pháp SELECT DISTINCT trong SQL:

SELECT DISTRINCT “biểu thức”

FROM “bảng”

[WHERE “điều kiện”];

2. Tên biến hoặc giá trị biến

  • “biểu thức”: Cột hoặc giá trị tính toán mà các bạn muốn lấy kết quả
  • “bảng”: Bảng được dùng để lấy bản ghi và trong mệnh đề FROM phải có tối thiểu 1 bảng
  • WHERE “điều kiện”: Bạn có thể đưa ra điều kiện tùy chọn nhưng điều kiện phải đảm bảo bản ghi đáp ứng được

Lưu ý:

  • Nếu hàm DISTINCT trong SQL chỉ có duy nhất 1 biểu thức thì kết quả truy vấn trả về sẽ là các giá trị duy nhất của biểu thức đó
  • Nếu lệnh DISTINCT trong SQL có nhiều hơn 1 biểu thức thì kết quả truy vấn trả về sẽ là tất cả giá trị duy nhất của các biểu thức đó
  • Khi sử dụng DISTINCT trong SQL giá trị NULL cũng được tính. Do đó, trong kết quả giá trị trả về của lệnh này sẽ có cả giá trị NULL duy nhất

3. Ví dụ về DISTINCT trong SQL

Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về SELECT DISTINCT trong SQL chúng tôi xin đưa ra ví dụ minh họa sau:

Giải sử, chúng ta có một bảng SINHVIEN với các giá trị trong bản ghi như sau:

IDTENTUOIKHOAHOCHOCPHI
1Hoang21CNTT4
2Viet19DTVT3
3Thanh18KTDN4
4Nhan19CK4.5
5Huong20TCNH5

Trước hết chúng ta sẽ thực hiện truy vấn SELECT để trả về kết quả của bản sao HOCPHI. Câu lệnh như sau:

SQL> SELECT HOCPHI FROM SINHVIEN

ORDER BY HOCPHI;

Kết quả thu được như sau:

HOCPHI
4
3
4
4.5
5

Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng hàm DISTINCT để truy vấn:

SQL> SELECT DISTINCT HOCPHI FROM SINHVIEN

ORDER BY HOCPHI;

Kết quả thu được là:

HOCPHI
4
5
4.5
5

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về hàm DISTNCT trong SQL là gì, chúng được sử dụng cho mục đích nào. Bên cạnh đó là một số ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn về hàm này. Đây là hàm rất quan trọng và được sử dụng nhiều khi học về cấu trúc dữ liệu. Vì vậy, hãy cố gắng hiểu và thực hành với hàm này thật nhiều để sử dụng thành thạo nhất!

Thảo Larskanis

@Thảo Larskanis

Lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là cấu trúc dữ liệu ngày càng quan trọng và trở nên cần thiết hơn với nhiều doanh nghiệp. Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của SQL, Thảo Nguyễn - người đã có nhiều năm học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã quyết định thành lập một website chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân về lĩnh vực SQL đến cho những bạn có đam mê và muốn hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.