Tới nội dung chính
Danh mục
Câu lệnh SQL

Mệnh đề having trong SQL

Như bạn đã biết, SQL là ngôn ngữ máy tính mang tính truy vấn cấu trúc, được dùng để tạo lạp, xử lý trên một hệ CSDL quan hệ, trong đó có nhiều lệnh như Select, Insert, Update, Merge, Delete, Truncate, Join. Trong đó Select là lệnh thường xuyên được dùng để thao tác với dữ liệu trên bảng nhất.

Khái niệm Having trong SQL

Select bao gồm các từ khoá liên quan như From, Where, Group By, Having, Order by, cùng phối hợp để xử lý CSDL cho người dùng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đề cập đến câu lệnh having SQL – mệnh đề having cho phép xác định các điều kiện lọc nhóm kết quả nào sẽ xuất hiện trong kết quả cuối cùng. Hầu hết các câu lệnh, mệnh đề having trong SQL rất dễ thiết lập, người dùng không cần nhớ kỹ từng chi tiết mà vẫn có thể thao tác trên dữ liệu một cách dễ dàng.

Hàm Having trong ngôn ngữ lập trình có cấu trúc SQL

Như đã đề cập, having trong sql cho phép lọc nhóm kết quả nào sẽ xuất hiện trong kết quả cuối cùng của bảng ghi, mệnh đề Where đặt điều kiện trên các cột đã lựa chọn trong khi having sql lại đặt các điều kiện trên các nhóm đã được tạo ra từ mệnh đề Group By. Điều này đồng nghĩa với việc Having luôn đi sau Group By trong một truy vấn SQL, sau đó Order by mới sắp xếp dữ liệu theo thứ tự như người dùng mong muốn.

Cú pháp thực hiện hàm having trong ngôn ngữ có cấu trúc SQL:

Cú pháp hàm having trong sql sẽ có cấu trúc như sau:
SELECT cot1, cot2
FROM bang1, bang2
WHERE [ cac_dieu_kien ]
GROUP BY cot1, cot2
HAVING [ cac_dieu_kien ]
ORDER BY cot1, cot2

Ví dụ ta có bảng “HOCPHI” được diễn giải như sau:

IDTENTUOIMONHOCHOCPHI
01VIET20CNTT5.000.000
02HUY21TC4.500.000
03UYEN19KT3.000.000
04KHANH22QTKD3.500.000
05NHUNG23TCNK4.000.000
06QUYNH21TCDN3.500.000

Muốn lọc ra học viên có TUOI >20, HOCPHI > 3.000.000 và sắp xếp ID theo thứ tự tăng dần thì ta sử dụng cú pháp sau:
SELECT ID, TEN, TUOI, MONHOC, HOCPHI
FROM HOCPHI
WHERE TUOI>20
GROUP BY SUM(HOCPHI)
HAVING SUM(HOCPHI)>3000000
ORDER BY ID ASC
Khi đó, ta có bảng kết quả sau:

IDTENTUOIMONHOCHOCPHI
02HUY21TC4.500.000
04KHANH22QTKD3.500.000
05NHUNG23TCNK4.000.000
06QUYNH21TCDN3.500.000

Tuy nhiên, để có được bảng kết quả này buộc chúng ta phải sử dụng group by having để cho ra cột SUM(HOCPHI) để có thể thực hiện đầy đủ cú pháp trên. Bảng HOCPHI không có học viên nào học 2 môn nên dùng Group by vẫn cho ra kết quả học phí như ban đầu, sau khi Group by, ta sẽ có bảng trung gian:

IDTENTUOIMONHOCSUM(HOCPHI)
01VIET20CNTT5.000.000
02HUY21TC4.500.000
03UYEN19KT3.000.000
04KHANH22QTKD3.500.000
05NHUNG23TCNK4.000.000
06QUYNH21TCDN3.500.000

Một ví dụ khác về hàm Having trong SQL:

Để dễ hiểu hơn về cách dùng lệnh having trong sql, chúng tôi sẽ đưa ra một ví dụ về lọc nhân viên trong bản ghi có độ tuổi lớn hơn hoặc bằng hai lần như sau:

– Ví dụ, ta sẽ có một bảng NHANVIEN có các bản ghi như dưới đây:

IDTENTUOIDIACHILUONG
12Trinh32Binhdinh2000.00
3Diep25Hanoi1500.00
4Lai23Hanam2000.00
5Thuy25Hue6500.00
6Nam27Danang8500.00
7Lan22HCM4500.00
8Dao24Hanoi10000.00

– Bước tiếp theo, ta tiến hành sử dụng cú pháp theo hướng dẫn như trên để lọc nhân viên có độ tuổi lớn lớn hoặc bằng hai như sau:

SQL > SELECT ID, TEN, TUOI, DIACHI, LUONG

FROM NHANVIEN

GROUP BY tuoi

HAVING COUNT(tuoi) >= 2;

–  Ngay sau đó, kết quả trả về chúng ta nhận được sẽ hiển thị như sau là:

IDTENTUOIDIACHILUONG
2Diep25Hanoi1500.00

Một số lưu ý khác khi sử dụng mệnh đề having

Trên đây là hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh having sql. Nên chú ý sự khác biệt giữa mệnh đề having với mệnh đề where để thực hành cho đúng với yêu cầu. Sql ra đời khá lâu nhưng nó vẫn được sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp và không có dấu hiệu bị lạc hậu bởi những ngôn ngữ khác xuất hiện sau này. 

Ngoài ra, having trong sql còn nhiều sức mạnh khác khá phức tạp, đóng vai trò quan trọng trong công tác xử lý, quản lý và sử dụng CSDL, hỗ trợ thao tác cặn kẽ cho người dùng. Chúng ta cũng có thể dùng câu lệnh left join trong sql để sử dụng những chức năng tuyệt vời của nó trong việc xử lý, thao tác dữ liệu. Nếu có thể nắm vững cách sử dụng Having, người dùng sẽ không phải lo lắng với hàng tá CSDL quan hệ trên máy tính.

Kết luận

Do đó, để thành thạo hơn trong sử dụng sql, hay có kiến thức sâu hơn về hàm having trong sql bạn nên học một khóa học chuyên về sql để được hướng dẫn kỹ hơn cách sử dụng các lệnh trong sql từ cơ bản đến nâng cao.

Thảo Larskanis

@Thảo Larskanis

Lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là cấu trúc dữ liệu ngày càng quan trọng và trở nên cần thiết hơn với nhiều doanh nghiệp. Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của SQL, Thảo Nguyễn - người đã có nhiều năm học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã quyết định thành lập một website chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân về lĩnh vực SQL đến cho những bạn có đam mê và muốn hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.