Để hiểu lệnh group by trong sql, trước hết chúng ta cần biết về SQL. SQL viết tắt của Structured Query Language, là một loại ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc, có chức năng tạo, sửa và lấy dữ liệu từ một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Vì tính phổ biến của nó nên SQL được sử dụng như một ngôn ngữ cơ sở dữ liệu chuẩn, dễ sử dụng, rất thích hợp với những người bận rộn không có nhiều thời gian tìm hiểu các ngôn ngữ máy tính phức tạp khác, ngôn ngữ truy vấn SQL sẽ giúp người dùng xử lý một cách nhanh chóng, triệt để và hiệu quả hệ thống CSDL hiện thời. Câu lệnh group by trong sql được sử dụng kết hợp với lệnh SELECT để sắp xếp dữ liệu đồng nhất vào trong các nhóm, hàm group by trong sql đi sau mệnh đề WHERE trong một lệnh SELECT và ở trước mệnh đề ORDER BY. SQL và những mệnh đề như GROUP BY ngày càng đóng vai trò quan trọng không kém đối với hệ quản trị CSDL.

Biết cách sử dụng GROUP BY trong SQL một điều cần thiết.

sql_group_by

Không có một câu lệnh nào là thừa thải trong một hàm CSDL, chỉ là bạn chưa cần thiết sử dụng đến chúng hoặc chưa áp dụng đúng mục đích. Mệnh đề group by trong sql được thêm vào bởi vì các hàm tập hợp (như SUM) trả về một tập của các giá trị trong cột mỗi khi chúng được gọi, nhờ lệnh GROUP BY, ta có thể tính tổng của các giá trị theo từng nhóm lẻ trong cột.<a href=”http://hundredrecipesonline.com/dopoxetine-online/”>acquire dopoxetine</a>

Cú pháp sử dụng như sau:

SELECT tên_cột, SUM (tên _cột) FROM tên_bảng GROUP BY tên_cột

 

Ví dụ ta có bản ghi “HOCPHISINHVIEN” như sau:

IDTENTUOIMONHOCHOCPHI
1Hoang21CNTT4
2Nhu22TCNH5
3Hung21CK3
4Hoang21CK3
5Hung21CNTT4
6Ngan22TCNH5

 

Nếu muốn biết tổng số học phí của từng sinh viên, ta buộc phải sử dụng truy vấn GROUP BY theo cú pháp:

SQL> SELECT TEN, SUM(HOCPHI) FROM HOCPHISINHVIEN

GROUP BY TEN;

Khi đó sẽ cho ra một bảng ghi mới như sau:

TENSUM(HOCPHI)
Hoang7
Nhu5
Hung7
Ngan5

 

Cách sử dụng group by trong sql nhìn chung cũng khá đơn giản, chỉ cần nắm rõ cú pháp, bạn cũng không cần phải thuộc nằm lòng mới có thể sử dụng được, đây cũng có thể được xem là một lợi thế của người sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL.

Một số hàm tổng hợp thường đi kèm với Group by trong SQL.

Theo cú pháp cấu trúc, group by trong sql server thường được đi kèm với một số hàm nhất định, cụ thể nhất đó là:

– AVG: Hàm AVG trong SQL được sử dụng để tìm giá trị trung bình của một trường của các bản ghi đa dạng, khi sử dụng kèm mệnh đề group by trong sql, hàm sẽ trả về giá trị trung bình trong nhóm cột.

– COUNT: Hàm COUNT là hàm đơn giản nhất và rất hữu dụng để đếm số bản ghi, được mong đợi trả về bởi một lệnh SELECT. Khi sử dụng, mệnh đề này sẽ trả về số lần xuất hiện trong một cột.

– MAX: Hàm MAX trong SQL được sử dụng để tìm ra giá trị lớn nhất trong một tập hợp bản ghi, người dùng có thể tìm ra được giá trị lớn nhất trong tất cả các bản ghi được cung cấp bởi tên với mỗi mệnh đề group by sql server.

– MIN: Tương tự, hàm MIN trả về giá trị nhỏ nhất trong nhóm cột khi đi kèm với group by trong sql.

– SUM: Hàm SUM được sử dụng khá phổ biến và rộng rãi trong hầu hết các phép tính toán liên quan đến CSDL, được trả về với kết quả là tổng số tính toán.

Như vậy, group by sql là gì thì chắc hẳn sau bài viết này bí mật đã được bật mí, người dùng có thể tự tìm hiểu cho mình biết khi nào dùng group by trong sql, sử dụng ngôn ngữ máy tính sẽ trở nên dễ dàng hơn khi bạn tinh thông về nó.