Tới nội dung chính
Danh mục
Hệ quản trị SQL

INNER JOIN trong SQL

Trong cấu trúc cơ sở dữ liệu SQL có một hàm mà các bạn sẽ cần phải sử dụng rất thường xuyên, đó là Inner Join. Vậy, Inner Join trong SQL là cú pháp gì, có tác dụng như thế nào? Nếu các bạn đang tìm hiểu về cú pháp này hãy theo dõi bài viết kết hợp cùng một vài ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

1. Cú pháp INNER JOIN trong SQL

SQL Inner Join là một mệnh đề được dùng nhằm mục đích truy vấn kết quả. Khi viết đúng câu lệnh, hệ thống sẽ trả về tập hợp dữ liệu thỏa mãn điều kiện từ hai bảng. Câu lệnh này sẽ thực hiện truy vấn dữ liệu trong bang1 và bang2, thực hiện so sánh mỗi hàng trong hai bảng để tìm ra các cặp hàng kết hợp thỏa mãn điều kiện người dùng đưa ra.

Cú pháp của câu lệnh Inner Join SQL cơ bản như sau:

SELECT cot1, cot2,… cotn

FROM bang1

INNER JOIN bang2

ON bang1.cot_chung = bang2.cot_chung;

Trong đó:

  • Cot1, cot2,… cotn: Tên các cột mà người dùng muốn hiển thị kết quả truy vấn. Trong cú pháp, các cột được phân cách bằng một dấu phẩy (,)
  • Bang1, bang2: Tên bảng truy vấn dữ liệu
  • Cot_chung: Tên cột khóa ngoại được dùng để tham chiếu từ bag 1 đến cột định danh ở bang2 hoặc ngược lại

2. Ví dụ về INNER JOIN trong SQL

Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về Inner Join in SQL chúng tôi xin lấy một vài ví dụ sau:

Giả sử, chúng ta có hai bảng tên là NHANVIEN và TIENTHUONG với nội dung các cột như sau:

Bảng 1:NHANVIEN

IDTENTUOIDIACHILUONG
1Thanh32haiphong2000.00
2Loan25Hanoi1500.00
3Nga23Hanam2000.00
4Manh25Hue6500.00
5Huy27Hatinh8500.00
6Cao22HCM4500.00
7Lam24Hanoi10000.00

Bảng 2:TIENTHUONG

TT_IDNGAYNHANVIEN_IDSOTIEN
1022019-01-08 00:00:0033000
1002019-01-08 00:00:0031500
1012019-02-20 00:00:0021560
1032018-12-20 00:00:0042060

Câu lệnh Inner Join trong SQL dùng để join hai bảng này lại như sau:

SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY

FROM NHANVIEN

INNER JOIN TIENTHUONG

ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

Khi thực hiện câu lệnh chúng ta sẽ nhận được kết quả trả về là:

IDTENSOTIENNGAY
3Nga30002019-01-08 00:00:00
3Nga15002019-01-08 00:00:0
2Loan15602019-02-20 00:00:00
4Manh20602018-12-20 00:00:00

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về câu lệnh Inner Join trong SQL và ví dụ minh họa. Hy vọng thông qua bài viết này các bạn đã hiểu ý nghĩa và cách sử dụng câu lệnh này như thế nào. Chúc các bạn học tập tốt môn cấu trúc cơ sở dữ liệu và sử dụng thành thạo Inner Join.

Thảo Larskanis

@Thảo Larskanis

Lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là cấu trúc dữ liệu ngày càng quan trọng và trở nên cần thiết hơn với nhiều doanh nghiệp. Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của SQL, Thảo Nguyễn - người đã có nhiều năm học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã quyết định thành lập một website chia sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm của bản thân về lĩnh vực SQL đến cho những bạn có đam mê và muốn hiểu rõ hơn về lĩnh vực này.