Cú pháp mệnh đề Union trong SQL. Cùng tìm hiểu nhé.

4069 lượt xem
Cú pháp onion trong sql

Ngoài những nội dung sql cơ bản thì ta còn phải biết thêm các sql nâng cao như join, alias, alter table, view, union, union all,… Trong đó mệnh đề union trong cấu trúc sql là một câu lệnh quan trọng và hữu ích, giúp người dùng có thể kết hợp các kiểu dữ liệu có cấu trúc giống nhau từ nhiều bảng thành một. Vậy, mệnh đề union trong sql  là gì? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ.

Mệnh đề Union trong sql là gì?

Mệnh đề Union trong SQL là một mệnh đề hay còn gọi là toán tử sql. Theo đó, khi sử dụng lệnh SELECT union sql, cho phép người dùng kết hợp kết quả của hai hoặc nhiều lệnh SELECT mà không trả về bất cứ bản ghi trùng lặp nào (do chức năng của lệnh này là kết hợp lai các kiểu dữ liệu có cấu trúc giống nhau từ nhiều bảng thành một nhưng loại bỏ các cơ sở dữ liệu trùng nhau).

Khái niệm về mệnh đề union trong sql là gì?
mệnh đề union trong sql

Union sql, câu lệnh phổ biến thường gặp đối với cơ sở dữ liệu.

Đối với lệnh Union, ta cần phân biệt với lệnh Union All hai lệnh này chỉ cần gõ sai lệnh thì chức năng của nó đã khác nhau. Lệnh Union All các bạn sẽ nghiên cứu ở những mục bên dưới.

Điều kiện để sử dụng được lệnh union trong sql là mỗi lệnh SELECT phải:

+ Có số cột giống nhau.

+ Có cùng số biểu thức của các số cột.

+ Cùng kiểu dữ liệu.

+ Số cột tương ứng phải theo đúng thứ tự (không phải phải cùng chiều dài).

Các cú pháp lệnh toán tử union trong sql

Cú pháp lệnh sql union cơ bản được thực hiện như sau:

SELECT cot1 [, cot2 ]

FROM bang1 [, bang2 ] [WHERE dieu_kien]

UNION

SELECT cot1 [, cot2 ]

FROM bang1 [, bang2 ] [WHERE dieu_kien]

Lưu ý: dieu_kien ở đây có thể là bất cứ biểu thức vào tùy vào lựa chọn của cá nhân bạn.

Cùng tìm hiểu thêm tại:https://www.w3schools.com/sql/sql_union.asp

Ví dụ về union trong sql

Trước hết ta cần tìm hiểu SQL là gì?

Sql là tên viết tắt tiếng Anh của Structured Query Language, là ngôn ngữ thường dùng cho doanh nghiệp, bệnh viện hay khách sạn,… để quản lý nhân viên hay khách hàng. Sql giúp quản lý dữ liệu hiệu quả và thực hiện các thao tác tìm kiếm, chỉnh sửa, bổ sung nhanh hơn. Sau đây là một ví dụ điển hình về union sql vào việc quản lý nhân sự của một doanh nghiệp:

Ta cần sử dụng lệnh union trong cấu trúc sql để kết hợp hai bảng dữ liệu nhân viên và tiền thưởng để tính tiền thưởng cho nhân viên, ta sẽ làm như sau:

Ta có hai bảng ban đầu là bảng 1 là NHANVIEN và bảng 2 là TIENTHUONG:

Bảng 1: NHANVIEN

ID TEN TUOI DIACHI LUONG
1 Trinh 31 Binhdinh 2000.00
2 Diep 27 Hanoi 1500.00
3 Lai 25 Hanam 2000.00
4 Thuy 25 Hue 6500.00
5 Nam 28 Danang 8500.00
6 Lan 29 HCM 4500.00
7 Dao 21 Hanoi 10000.00

Bảng 2: TIENTHUONG

TT_ID NGAY NHANVIEN_ID SOTIEN
102 2019 – 01- 08 00:00:00 3 3000
| 100 2019 – 01 – 08 00:00:00 3 1500
101 2019 – 02 – 20 00:00:00 2 1560
103 2018 – 12 – 20 00:00:00 4 2060

– Thực hiện thao tác kết hợp hai bảng này ở lệnh SELECT như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY

FROM NHANVIEN

LEFT JOIN TIENTHUONG

ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID

UNION

SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY

FROM NHANVIEN

RIGHT JOIN TIENTHUONG

ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

– Kết quả được trả về như sau:

ID TEN SOTIEN NGAY
1 Trinh NULL NULL
2 Diep 1560 2019 – 02 – 20 00:00:00
3 Lai 3000 2019 – 01- 08 00:00:00
3 Lai 1500 2019 – 01- 08 00:00:00
4 Thuy 2060 2018 – 12 – 20 00:00:00
5 Nam NULL NULL
6 Lan NULL NULL
7 Dao NULL NULL

Từ kết quả hiển thị như trên, ta có thể thấy không có sự trùng lặp dữ liệu nào ở kết quả trả về.

Mệnh đề Union All trong SQL

Union all trong SQL là gì? Toán tử Union All SQL cũng dùng để kết hợp các kiểu dữ liệu có cấu trúc giống nhau từ hai hay nhiều bảng thành một bảng nhưng không loại bỏ các dữ liệu trùng nhau.

Cú pháp mệnh đề toán tử Union All

Cú pháp câu lệnh của toán tử Union All cũng giống với câu lệnh UNION nhưng thay bằng gõ UNION ta sẽ gõ bằng UNION ALL và tất nhiên hai lệnh này cũng sẽ có chức năng khác nhau. Cú pháp cơ bản như sau:

SELECT cot1 [, cot2 ]

FROM bang1 [, bang2 ] [WHERE dieu_kien]

UNION ALL

SELECT cot1 [, cot2 ]

FROM bang1 [, bang2 ] [WHERE dieu_kien]

Ví dụ về mệnh đề toán tử Union All

Cũng lấy lại ví dụ về hai bảng nhân viên và tiền thưởng như trên nhưng khi sử dụng 2 lệnh khác nhau ta sẽ thấy ra kết quả khác nhau giữa toán tử UNION và toán tử UNION ALL.

– Kết hợp hai bảng trên thuộc lệnh SELECT được thực hiện như sau:

SQL> SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY

FROM NHANVIEN

LEFT JOIN TIENTHUONG

ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID

UNION ALL

SELECT ID, TEN, SOTIEN, NGAY

FROM NHANVIEN

RIGHT JOIN TIENTHUONG

ON NHANVIEN.ID = TIENTHUONG.NHANVIEN_ID;

– Kết quả được trả về khi sử dụng lệnh thuộc toán tử UNION ALL sẽ khác với khi sử dụng lệnh UNION như sau:

ID TEN SOTIEN NGAY
1 Trinh NULL NULL
2 Diep 1560 2019 – 02 – 20 00:00:00
3 Lai 3000 019 – 01- 08 00:00:00
3 Lai 1500 019 – 01- 08 00:00:00
4 Thuy 2060 | 2018 – 12 – 20 00:00:00
5 Nam NULL NULL
6 Lan NULL NULL
7 Dao NULL NULL
3 Lai 3000 019 – 01- 08 00:00:00
3 Lai 1500 019 – 01- 08 00:00:00
2 Diep 1560 2019 – 01- 08 00:00:00
4 Thuy 2060 2018 – 12 – 20 00:00:0

Ta sẽ thấy có sự trùng lặp nhau, đã xuất hiện lại dữ liệu của nhân viên Lai, Diep, Thuy ở cuối hàng, nó không loại bỏ sự trùng lặp nhau.

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng hai mệnh đề khác tương tự như mệnh đề UNION đó là INTERSECT  SQL và EXCEPT SQL. Tùy vào sở thích và kỹ năng mà từng người có thể lựa chọn để hoàn thành tốt công việc của mình.

Kết luận

Như vậy, bài viết trên đã giúp bạn biết cách truy vấn cú pháp câu lệnh union trong sql cũng như lệnh union all. Hy vọng những hướng dẫn này giúp bạn nâng cao kiến thức và kỹ năng vào việc sử dụng sql để quản lý doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, bệnh viện,… được nhanh và hiệu quả hơn.

Để thành thạo hơn cách sử dụng ngôn ngữ sql, cũng như cách thức sử dụng toán tử matlab. Bạn nên tham gia một khóa học chuyên sâu, theo đó các giảng viên, người hướng dẫn sẽ hướng dẫn bạn tận tình từ kỹ năng đơn giản đến nâng cao.